ARKEOLOJİ VE SANAT YAYINLARI

1978’den beri... zoru başarmak

Dünya kültür mirasının arkeolojik zenginliğinin önemli bir bölümü ülkemiz toprakları üzerinde yer almaktadır. Araştırmacılarımızın son yıllarda yaptığı çalışmalar önemli gelişmeler gösterse de, Batılıların ülkemizin geçmişine, tarihi eserlerine bizden daha fazla ilgi duyduğu, bilgi sahibi olduğu ve araştırdığı bir gerçektir.

Bu açıdan, arkeolojinin geniş kitlelere aktarılması, koruma bilincinin yaygınlaşması, araştırmaların ve kazıların tanıtılması yönünde hareketle 1978 yılında Nezih Başgelen tarafından kurulan Arkeoloji ve Sanat, 37 yıldır ilkeli, istikrarlı, güvenilir ve bilimsel bir çizgide yayın yapmaktadır. Bugün kitap yayınları, dergisi, arşivi, kütüphanesi, teknik altyapısı, projeleri, aktiviteleri, belgeleme çalışmaları, deneyimli kadroları ve İstanbul Galatasaray’da ki satış mağazası/kitabevi (ArkeoPera) ve İzmir’deki satış mağazası/kitabevi (ArkeoEge) ile kurumlaşmış güçlü bir yapıya ulaşmıştır.

Arkeoloji ve Sanat, ülkemizde tarihi ve doğal çevre değerlerinin korunmasında ve bilinmesinde her zaman duyarlı bir yayınevi olmuştur. Bunun yanı sıra pek çok bilimsel eser yayımlamış, yurtiçi ve yurtdışında yürüttüğü ilişkilerle, Türkiye’nin önde gelen kültür kuruluşlarından biri haline gelmiştir. Arkeoloji ve Sanat Dergisi danışma ve ihtisas kurulları, titizlikle uyguladığı yayıncılık ilkeleriyle, uluslararası bilimsel çalışmalarda kaynak olarak gösterilen bir kurum olmuştur.